IDEE 193 IDEE 195

Idee 194


   Welke wet gebiedt de verwaarlozing van de opvoeding uwer dochters? Welke, dat ge uw vrouwen maakt tot onbezoldigde huishoudsters? Dat doen de Zeden.
   Welke wet schryft voor, uw kinderen naar school te zenden, en hun opvoeding uittebesteden tegen kwartaalhuur? Dat doen de Zeden. (15)
   Waar is de wet die u dwingt uw kroost te laten chloroformizeren door dominee Splitvezel? Dat doen de Zeden.
   Waar wordt verboden uw gezin Genot te geven? Waar gelast het te plagen met kerkgaan, preekpluizery, katechizatie en oefening in allerlei dingen die 't niet nodig heeft omdat ze niet bestaan? Dat doen de Zeden.
   Waar staat geschreven dat ge de uwen 'n "geloof" moet opdringen dat gyzelf hebt opgegeven sedert lang? Dat doen de Zeden.
   Waar is bepaald dat uw vrouw niet mag meespreken over de belangen van uw huis, dat toch ook haar belangen zyn, en over de belangen van haar kinderen? Dat doen de Zeden.
   Waar wordt voorgeschreven dat ge uw dochter ter-deure uitzet, als ze u 'n kind toont dat de vrucht is van liefde, van verrassing... ja, al ware het maar de vrucht van lust en lichtzinnigheid? Dat doen de Zeden.
   Waar eindelyk is bepaald dat 'n flauw, lafhartig: "dat is zo 't gebruik !" wettige reden wezen zou ter verschoning van 't schenden der hoogste, alleen heilige, wetten van het gezond verstand? Dat doen de Zeden. 
 
 

VOETNOOT

Dat doen de Zeden
Zie hierover zekere noot op de  Japanse Gesprekken  in de "Verspreide stukken".

(1872)