IDEE 196 IDEE 198

Idee 197


   Als dan zo'n meisje heel ineengefrommeld braaf is, heeft ze kans op trouwen. Heerlyke bestemming! Zij die vroeger met breikatoen  -- en kinderlyke onderdanigheid --  de kousen stopte van papa, mag voortaan met echt vrouwelyke onderdanigheid  -- en breikatoen --  de kousen stoppen van die jonkman. De breikatoen wordt 's winters wol, maar de onderdanigheid blyft in alle saizoenen tot in eeuwigheid zonder amen.
   En, ze mag meer! Ze mag de kousjes mazen der kindertjes van die jonkman. Ook mag ze die kinderen zogen, wiegen, verzorgen. Ja, ze mag sterven in 't kraambed.
   Ook mag ze nu  -- begryp eens die vryheid! --  zy die 't huis naar bed moest vóór elven zoals 'n fatsoenlyk kind betaamt, ze mag nu de ganse nacht opblyven. Ze mag waken voor 't bedje van 't kind des jongen mans.
   En meer nog. 's Morgens mag ze hem vragen of-i goed geslapen heeft. Ze mag hem 't ontbyt gereedmaken voor hy naar z'n "zaken" gaat.
   En als-i t'huis komt, mag ze tevreden wezen met de hm!'s en de ja!'s en de zo?'s die papa overhield van 't aan de "zaken" of in de Sociëteit uitgegeven kapitaal van papa's geest en gemoed.
   En ze mag luisteren als papa spreekt, en zwygen als papa knort, en papa wryven met kastanje-olie als-i reumatisch is. En ze mag, als papa met 'n paar vrinden zit te praten over al de pret die ze hadden vóór hun huwelyk, haar kamertje opzoeken om daar te gaan zitten peinzen over de schitterende beloning van haar deugd.