IDEE 198 IDEE 200

Idee 199


   Onder de invloed der wet van aantrekking staan dus ook onze dochters. Ik doe afstand van alle  -- meestal uitgevonden en voorgewende --  onderscheidingen in de soort van aantrekking. Deze spreekt van zinnelykheid, gene van reinheid. Hier wordt deugd genoemd, daar wulpsheid. Men heeft allerlei liefden uitgevonden: geestelyke, verhevene, platte, dierlyke, sentimentele, grove, fyne, betamelyke, schandelyke, verheffende, reine, vernederende, zinnelyke en platonische liefden...

   Breid de onderscheidingen  -- meestal ydele --  zo ver ge maar wilt uit, overal blyft de hoofdzaak: liefde, dat is: aantrekking, neiging tot vereniging.
  Waar nu aan deze neiging wordt toegegeven  -- zedelyk en stoffelyk --  kán het meisje voldoen aan haar bestemming, dat is: Mens zijn.
   Waar voortdurend die neiging wordt te-keer gedaan, kan het meisje niet voldoen aan haar bestemming.