IDEE 200 IDEE 202

Idee 201


   Maar vruchteloos is die poging! De Natuur laat zich niet weerhouden. Er is 'n spreekwoord in 't Latyn, dat op haar doelende, zegt: jaag haar weg met 'n hooivork, tóch komt ze weer!

   Ja, tóch komt ze weer... maar de wonden van de nydige vork heeft ze ontvangen. Die wonden bloeden, zweren, kankeren... en 't arme kind dat we maakten tot studie-exemplaar van onze hooivork-braafheid, teert weg, bezwykt en sterft als 'n slachtoffer  -- één van de duizenden --  die we, jaar-in jaar-uit, met vrome wreedheid voorwerpen aan dé minotaurus onzer zeden.
 
 
 

VERKLARINGEN

jaag haar weg met 'n hooivork
Bedoeld wordt hier:
    Naturam expellas furca, tamen usque recurret.
    (Horatius, Epistolae, I, 10, 24)
Letterlijk vertaald : Verdrijf de natuur met geweld, zij zal toch terugkeren.
Het latijnse "furca" kan vertaald worden met "mestvork, hooivork" of met "geweld".
(terug)