IDEE 202 IDEE 204

Idee 203


   Voor ik de stryd aanvang tegen de misdadige bescherming die onze zeden verlenen aan hysterie, wil ik worden uitgescholden over de laatstvoorgaande IDEEËN. 't Is me niet te doen om goed  -- of, zoals ze dat noemen, mooi --  te schryven. Het is my te doen om de stryd te winnen die ik aanving, en daarom breek ik hier eensklaps af. Om zeker te zyn dat de meisjes lezen zullen wat ik zeg  -- want tot háár wil ik spreken, en niet tot de verbybelde of verburgerde ouders --  om daarvan zeker te zyn, moet ik eerst m'n IDEEËN laten plaatsen op de index van verboden boeken. Ik wil invloed hebben, en waar 't me ontbreekt aan talent of kracht, roep ik om die invloed te bekomen de hulp in van 't verbod.

   Die taktiek heb ik geleerd van 'n vriendin... de Natuur. Ook zy werkt krachtiger, naarmate ze meer wordt belemmerd.