IDEE 208 IDEE 210

Idee 209


   Voor weinige dagen werd 'n jong meisje, behoorlyk bebraafheid, begoddienst en behuishoud, door haar familie weggebracht naar 'n krankzinnigen-gesticht te Utrecht.
   Een dame die in dat gesticht het opzicht heeft over de vrouwelyke zieken, zeide tot de familie:
   'Onze voorschriften zyn eenvoudig. Zachtmoedigheid is de hoofdzaak. Voorts, dat spreekt vanzelf, licht, lucht, afleiding, beweging, gepast uitspanning...'
   By 't naar-huis gaan werden deze voorschriften besproken door de verwanten der arme patiënte, en 'n jongere zuster vroeg de vader:
   'Licht, lucht, afleiding... beweging... gepaste uitspanning?... Maar vader... als we daarmee waren begonnen vóór onze arme zuster krankzinnig werd?'

   Wat die vader antwoordde, weet ik niet. Maar ik zeg: 't ware hem beter geweest dat hem 'n molensteen was om de hals gedaan... met toebehoren, een sekonde voor z'n huwelyk, dan zo'n vraag te moeten aanhoren uit de mond van z'n kind, dan zo'n vraag van z'n kind te verdienen.
   Zo zyn er veel vaders wie ik molenstenen aanraad, of wat gehoorzaamheid aan Jezus' wenk in Mattheus XIX.