IDEE 215 IDEE 217

Idee 216


   De koning komt in de stad. Dat is wel verdrietig voor me. Ik zal u zeggen waarom.
   Nu hangt men vlaggen uit. Een daarvan waait heen-en-weer voor m'n venster, zodat het my rood en blauw warrelt in de ogen, en ik belet word dit IDEE te schryven. Want Ideeën hebben helderheid nodig.
   Daarom zal ik maar wat bespiegelingen houden over de verkeerde plaatsing van sommige dingen. Een steen die nut doet op de weg of in 'n muur, zou onaangenaam wezen in de maag... rood met wat zon erdoor... ik wou dat die vlag 'k weet niet waar was... slechts dáár niet, voor m'n venster niet!
   Om-godswil, 'k heb behoefte aan licht!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Ik kan weer zien. Ik was bezig met de verkeerde plaatsing... blauw schemerlicht... flap!... rood daarover... 'k zit in paarse duisternis... zie, de zon moîreert die kleuren... ik behoor niet onder zo'n vlag te zitten, en dáár hoort die vlag niet! 't Vervolg als ik weer zien kan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   'k Wou liever dat de Koning... 't vervolg hierna!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Ja, zo zyn er veel dingen verkeerd geplaatst! 'n Speld in 't oog, Engeland te Gibraltar, ik hier, en dáár die vlag... ik moet het opgeven.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Zo'n steen in de maag, hoort daar niet. Zo'n speld in 't oog, hoort daar niet. Die vlag... 't vervolg hierna!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Waar zo'n steen t'huishoort en dienst-doet, weten wy. En die vlag... 'n koninkryk voor 'n vloek!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Die vlag, o Koning van Nederland, o Staatslieden van Nederland, o Volk van Nederland, die vlag behoort te wapperen in de Archipel van Insulinde, waar onze broeders worden meegevoerd, tot slaaf gemaakt of geslacht, door zeerovers!
   Dáár hoort die vlag! Dáár, Volk, Regering en Koning van Nederland! Dáár hoort zy, zeg ik u!
   En ze moet niet hier my hinderen in 't schryven van m'n IDEEËN! Dat behoorde zy niet te doen, zeg ik u! Ik láát me niet hinderen...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Daar plakt ze weer voor 't raam, en zuigt zich vast. Wat rood en wit en blauw... 't is donker.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Welnu, ik wil zien! Ik tart die vlag my 't schryven te beletten! Ik wil zien, ik zie!
   Fladder maar voort, o vlag, in oneerlyke veiligheid! Benje niet bang voor wat regen, voor wat stof? Zie je al die kappelluî daar beneden op straat? Schrik niet, ze zyn onschadelyk... ze roven niet met lans of zwaard of scherpe klewang.
   En verheug u, weldra zal men u wat rust geven na uw goeverneur-generaals-paradedienst! Er ligt 'n net foudraaltje van wasdoek gereed! Daar ga je in, vlag... wel te rusten!
   Maar my dwingen tot werkeloosheid, door je dom plakkerig lichtbedervend gezwabber en gezwets tegen m'n venster... dat zult ge niet... dat kunt ge niet... daartoe tart ik u!