IDEE 216 IDEE 218

Idee 217


   En ik tart elke macht, op welk gebied ook  -- in de Staat, in de Kerk, in de huisgezinnen... overal! --  ik tart elke macht te beletten dat m'n IDEEËN invloed hebben op de loop der zaken. Ik tart ieder my te smoren!
   Ik wil zien, en ik zie! Ik wil schryven, en ik schryf. Ik wil omwerpen, wegruimen, opbouwen, en ik zál dat alles doen...
   Maar dat het me makkelyker vallen zou als ik niet zeeziek werd gemaakt  -- daar is ze weer: ik schryf dóór. Ze valt beschaamd terug... juist! --  dat dit alles my makkelyker vallen zou als ik niet werd gehinderd door zoveel domheid van 'n katoenen lap, dat is waar. In 's hemelsnaam, dan maar 't moeielyke!