IDEE 224 IDEE 226

Idee 225.


   't Is schande voor de mannen, dat de vrouw in hun eigen schatting hoger staat naarmate ze minder met mannen heeft omgegaan.

    Precies als met die andere Javanen, wier onbedorvenheid in omgekeerde rede staat tot hun gemeenzaamheid met Christenen.