IDEE 229 IDEE 231

Idee 230.


   'Die Stier... o heerlyk! Is 't niet of je 'n Rose Bonheur ziet, of 'n Potter?'
   Ik zeg liever: 'Die Potter, die Rose Bonheur... heerlyk! Is 't niet of je 'n Stier ziet? Zietge, dáárom schryf ik zo mooi. Ik schryf maar na wat zy me verteld heeft.'
   'Wie... zy?'
   'FANCY.'
   'Geen Natuur dus? Iets als... fantazie?'
   'Zy is de natuur. Ik heb nooit wat verzonnen. Dat kan ik niet. Ik verzin m'n IDEEËN zo min als de bevallige moeder van 219 haar kinderen verzon.