IDEE 240 IDEE 242

Idee 241.VOLGEND HOOFDSTUK

   'Ze lyken wel gek met hun Sainte-Vierge! '
   Dit ongeveer was de enige gedachte van de vreemde terwyl hy zich uitkleedde, of nagenoeg, want hy wilde de volgende morgen op dek wezen, by 't losgooien en uitzeilen. Daarom wilde hy slechts half ontkleed te-kooi. Toen hy z'n horloge wilde opwinden, kwam hem 't loden Mariabeeldje in de hand. Een ogenblik voelde hy neiging het wegtewerpen door 't poortje van z'n hut, maar hy bedacht zich.
   'Bah!... waarom? Ik zal 't aan 'n kind geven als ik te Genua kom. Aan wegwerpen heeft niemand wat!'
   Juist wilde hy z'n kooi beklimmen  -- de bovenste --  toen hy 'n forse stem op 't dek hoorde zeggen:

   En de vreemde hoorde hoe 't arme paar opstond van de lattenbank, en dat de vrouw zeide:    Ze sprak van 't blikken soepketeltje.    En schaterend van 't lachen alweer, scheen zy te vertrekken naar 't voorschip. 

 

VOETNOOT

't poortje
   Poort, poortje: zeemanismus voor venstertje, luikje.

(1872)