IDEE 245 IDEE 247

Idee 246.


   Hoogmoed is moed om hoog te staan. Neem daarvan eens 'n proef, gy nederigheidskramers, en wees eens inderdaad nederig  -- d.i. wáár --  door te erkennen dat uw nederigheid iets heel anders is dan nederigheid. (107 - 110, 220 - 223)