IDEE 249 IDEE 251

Idee 250.


   In de beoefening van menskunde maken wy gewoonlyk dezelfde fout als veel tekenmeesters. Ze laten 't kind 'n prentje natekenen waarop iets staat dat 'n paard verbeeldt, maar zelden tekent dat kind 'n paard.
   Als 't mogelyk ware dat 'n onbeduidend mens zich behoorlyk kon uitdrukken en al de gedachten weergeven die er opkomen in z'n gemoed, dan zou de waarneming daarvan voor 'n wysgeer oneindig meer gewicht hebben dan de diepste studie uit boeken. We verzuimen meestal de voorwerpen, om naar de prentjes te kyken waarop de voorwerpen  -- gewoonlyk heel gebrekkig --  zyn afgebeeld.

   Pompeii en Herkulanum zyn de enig-ware boeken over de zeden der Romeinen.