IDEE 255 IDEE 257

Idee 256.


   De fouten die men 't liefst erkent, zyn die welke door tegenstelling denken doen aan deze of gene goede eigenschap. Distraktie beduidt: geleerdheid. Drift wil zeggen: goedhartigheid. Slordigheid is streven naar hogere dingen. Zwakte: vatbaarheid voor indrukken. Ruwheid: inwendige waarde.

   By 't laken van zichzelf en by 't pryzen van anderen rekenen wy op de "maren".
   Van onszelf sprekende zeggen wy: opvliegend ben ik... (vul de maar aan).
   Van 'n ander: een goed hart heeft-i... (vul de maar aan).