IDEE 256 IDEE 258

Idee 257.


   We letten niet genoeg op 't verschil tussen de woorden: drift, oplopendheid, vuur, fyngevoeligheid, toorn, prikkelbaarheid, ruwheid, enz.

   Er zyn er, die menen driftig te zyn omdat ze gauw, veel of klankryk vloeken.