IDEE 265 IDEE 267

Idee 266.


   Er zyn weinig in de Geschiedenis vermelde personen  -- ja, ik durf zeggen: er zyn er géén --  die ik zo liefheb als Jezus. Och, ik wou hem zo graag kennen in z'n fouten!
   't Is onmogelyk dat iemand die Jezus houdt voor zondeloos, hem zo kan liefhebben als ik.
   Er is 'n zotte begripsverwarring in de mening dat ik 'n vyand van Jezus wezen zou. Van de duizend en één christendommen, ja! En ik beweer dat Jezus in die vyandschap m'n bondgenoot wezen zou.