IDEE 266 IDEE 268

Idee 267.


   We hebben zelden 'n mening. Meestal voelen wy maar indrukken, en daaraan geven wy après coup rang van opinie, door er wat sluitredenen voor te zetten, die we van-pas maken zoals 'n eindversrymelaar de regels voor 't vers-eind.
    Wat we in zo'n geval sluitredenen noemen, zyn doorgaans redenen die niet sluiten, en onze gesyllogismeerde indruk staat tot 'n opinie als zo'n eindvers tot 'n vers.