Laurens Janszoon Coster
Nederlandstalige klassieke literatuur in elektronische edities

Welkomstpagina

Opmerkingen aan: coster@dds.nl

De hier beschikbaar gestelde teksten vallen buiten het kopijrecht.
Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft met (coster@euronet.nl) kontakt op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.
Tenzij anders aangegeven zijn de gedichten op deze pagina Bezorgd door Joachim Verhagen.