SNIKKEN EN GRIMLACHJES
Levensschets door François Haverschmidt

Voorwoorden
Voorwoord voor den tweeden druk door Piet Paaltjens
Voorwoord bij de vierde uitgave door François Haverschmidt, met vertalingen van Paaltjens's werk
Poëzie
De Bleeke Jongeling
Immortellen (1850-1852)
Motto van G.A.C.W. de Thouars

I : De maan glijdt langs de ruiten
III : Waarom ik in de loome nachten
IX : Op `t hoekje van de Hooigracht
XXV : Hoor ik op Sempre een waldhoorn
XVI : Zijn goudblonde lokken en knevel
XXXIII :Mijn hart was toegevroren
XLIX : Wel menigmaal zei de melkboer
LX : Toen Knaap mij de laatste maal knipte
LXXII : Wij zaten met ons vieren
LXXXIII :Hem, die mij grof beledigt
LXXXIV : O, spreek mij niet van liefde
XCVI : Als ik een bidder zie loopen
C : Zoals ik eenmaal beminde
Tijgerlelies (1851-1853)
Aan Betsy
Aan Rika
Aan Jacoba
Aan Hedwig
Romancen
Liefdewraak
Des zangers min
De zelfmoordenaar
De Friesche poëet
Jan van Zutphens' Afscheidsmaal
Drie studentjes
Aanhangsel Voorwoorden
Voorwoord bij Aanhangsel (1881)
Voorwoord bij Aanhangsel (1895) Poëzie
Reunie
Petri Paxilli - carmen LX latine redditum
Petri Paxilli - carmina duo
Petri Paxilli - Autoctonus
Aan Adrianus Arena ICtus, een paar slotsnikken
Donkersteeg, No. 12.
Petri Paxilli - carmina duo
Carmen III
Carmen XXXIII
*
Petri paxilli - carmina duo
Carmen IX
Carmen LXXXIII
*

Uit de Nagelaten Snikken
Frits en Kee
Sonnet aan Janus Sand (onvoltooid)
Dat Heertje met zijn witte das
Het geheim

Overige poezie van Piet Paaltjens
Barend Krul
Aan den Kamper Poëet: F.F.C. Steinmetz
De dichter
Fragment uit "De Hoogewoerd"
Aan u mijn groet, o Leidsch Studentencorps
Aan Mejufvr. Piccardt te Goes
Wie zit daar op die vieze bank

Gelegenheidspoezie van François Haverschmidt
De kies
Bij de Verjaring van de juffer Helena van Dam
voor het poesiealbum van Adriana
Op de 25e verjaring van Joh. Herm. HaverSchmidt
Daar nu Hippocrates weleer eens heeft verklaard...
Vaarwel aan Hallum
In de albums mijner schoone Nichten
Medicijnflesch en Flesch Champagne
Niet als met nevelen...

Overige poezie van François Haverschmidt
Al ben ik oud, en stijf en stram van leden
O Neem mij mee!
Aan mijn vriend den dichter A.G. Kok
Schiedam
Op Waalsche vaadren duidt uw naam
Knijpt in deez bal
Aan den lieflijken oever der Maasrivier
Janus had twee aangezichten
Als heel de wereld biefstuk was

Sinterklaas en geschenk gedichten van François Haverschmidt
Weldra wordt gij vijftien
Misschien, mijn jongen, komt er ééns een tijd
Met genoegen heb ik opgemorken
Romance
Een jongling met een staand halsboord
Adam en Eva

Proza van François Haverschmidt
Mijn eerste gemeente
Een groot man en een goed man
No-Frame versie van deze pagina
Alle teksten op deze pagina in ZIP-formaat
Paaltjens buiten het Coster-huis
Een grafische versie van Immortelle I