Psalmen

De bijbel is een van de belangrijkste bronnen van inspiratie voor mensen door de eeuwen heen; ook van literaire inspiratie. Een complete elektronische editie van de Bijbel in de Statenvertaling is te vinden bij COAS en de Evangelische Omroep. Op deze pagina vindt u een overzicht van psalm-vertalingen. Vele generaties van Nederlandse en Vlaamse dichters hebben vertalingen gemaakt van de Psalmen. Het is vanuit allerlei oogpunten interessant om die pogingen met elkaar te vergelijken. Hier is gekozen voor een taal- en letterkundig perspectief. Wie dat wil kan op Internet ettelijke theologische beschouwingen vinden over een groot aantal Psalmteksten, vanuit alle mogelijke overtuigingen; tik bijvoorbeeld 'Psalm 23' in bij AltaVista.

Op deze pagina houden we de meest gebruikelijke aan, die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de Statenvertaling (en niet de telling die gebaseerd is op de Vulgaat).