Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Antichrist

Wanneer de ruyge sneeu de Alpen niet sal decken,
Wanneer de somer heet sal yselen van cou,
Wanneer de locht het lant sal weygeren den dou,
Wanneer t'gedierte sal de Ocean wtlecken,
Wanneer den noorder-pool den seyl-steen niet sal trecken,
Wanneer de grijse wolf het schacp sal wesen trou,
Wannerr de vrou een man, de man sal sijn een vrou,
Wanneer de aerd' haer sal rontom den hemel strecken,
Wanneer de son en maen verwisselen haer beurt,
Wanneer eens menschen hant die vanden hemel scheurt,
Wanneer de Seraphim haer Schepper niet beminnen,
Wanneer de Heer sijn cracht en goetheyt derven sal,
Wanneer Gods Soon noch eens aent cruyce sterven sal,
So sal den Antichrist Gods kinders overwinnen.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van
Jacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. van
Vloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie,
[s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634
Amsterdam

Coster-pagina