Jacobus Revius (Jakob Reefsen) 1586-1658

Onvermogen

Soo weynich als men wijn, uyt netelen can drucken
Soo weynich als den moor can bleycken zijne huyt,
Soo weynich als de losch sijn vlecken wisschen uyt,
Soo weynich als men mach van dorens vijgen plucken,

Soo weynich als een steen hem rechten can of bucken,
Soo weynich als een trom van sellef slaen geluyt,
Soo weynich sonder vocht opschieten can het cruyt,
Soo weynich sonder saet den lantbou can gelucken,

Soo weynich als een pot self wasset uyt de aerd'
Soo weynich als een kint hem selven teelt of baert,
Soo weynich als een lijck can ploegen ofte delven,

Soo weynich als een huys wort sonder hant gesticht,
Soo weynich als den dach comt sonder t'sonne-licht
Soo weynich heeft den mensch het goede van hemselven.


Bron: Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van Jacobus Revius / J. Revius, W.J.C. Buitendijk, J. van Vloten. - Derde oplage. - Zutphen : W.J. Thieme & Cie, [s.a.]. - (Klassiek Letterkundig Pantheon ; 78)
Bundel: Over-Ysselsche sangen en dichten. - Deventer, 1630/1634

Coster-pagina