Roelandslied

[geschiedenis]

Chanson de Roland

Het Chanson de Roland is een Frans gedicht, mogelijk uit de elfde eeuw, dus drie eeuwen Karel's terugtocht uit Spanje.

Het chanson is te verdelen in vier episodes.

In de eerste episode heeft Karel de Grote vrijwel geheel Spanje veroverd op de Saracenen. Deze bereiden samen met de Franse graaf Ganelon een verraderlijk plan voor dat moet leiden tot de terugtocht van het Frankische leger en de dood van graaf Roeland.

In de tweede episode wordt de veldslag beschreven. De Saracenen roeien de achterhoede van het Franse leger, dat onder bevel staat van Roeland, volledig uit bij Ronceveaux. Karel komt met zijn hoofdmacht te laat, achtervolgt de Saracenen en brengt hen bij de rivier de Ebro een vernietigende slag toe.

In de derde episode verschijnt Baligant, koning van Babylonië en leenheer van de Saraceense koning in Spanje en valt het Franse leger aan. Nadat Karel Baligant in een tweegevecht heeft verslagen vlucht het Saraceense leger, en worden de Spaanse Saracenen gedoopt.

In de vierde episode wordt het proces tegen de verader Ganelon behandeld. Tenslotte wordt Karel in een visioen opgeroepen om elders de heidenen te bestrijden.

Het chanson de Roland is door franse collega's op het net gezet en kan worden gevonden op http://cedric.cnam.fr/ABU/BIB/auteurs/anonyme.html of http://web.cnam.fr/ABU/abu_server.html?pub/ABU/anteABU/roland.txt[Het nederlandse handschrift] [Roelandslied pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.