Het Roelandslied

[Chanson de Roland]

Nederlandse handschrift

Het Nederlandse Roelandslied is een vrij getrouwe bewerking van het Chanson de Roland, vermoedelijk uit de twaalfde eeuw. Er zijn vijf fragmenten uit de veertiende bewaard gebleven, die overeenkomen het de tweede episode. Daarnaast zijn er ook nog twee zestiende eeuwse volksboek uitgaven. Deze bestaan uit proza en versvorm. Het proza wijkt sterk af van de andere bronnen, maar de poezie sluit aan bij de handschriftfragmenten.

De Laurens Jansz. Coster is overgenomen van de versie van H. Adema voor de "vertaalde tekstuitgaven" van uitgeverij "Taal en Teken" en is een kombinatie van de bewaarde handschriften.[De text van het Roelandslied] [Roelandslied pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: coster@dds.nl.