A.C. W. Staring

Aanteekening bij Het Vogelschieten

Het tweede viertal regels bedoelt het gebruik, in een groot gedeelte van het Kwartier Zutphen, voornamelijk den Boerenstand eigen, om, bij feestelijke maaltijden, Rijstenbrij en Stokvisch op tafel te zetten. - Door de vioolsnaren boven den kam te strijken, noodigt de boerenspeelman de jonge luiden tot kussen uit. Hierop doelen de regels 11 en 12.

Naar het gedicht.