Albert Verwey

XI Het Beetre

Scheept ge u zwaarteloos in naar een andere wereld, vrienden,
Legt u gerust op één oor: morgen ontwaakt ge er misschien.
Beter nog ware 't uw hand deed wakend de daaglijksche daden
Waar zich een god in betuigt, schoon hij als mensch zich ons toont.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 92.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster