Albert Verwey

VII Geloover en ontleder

Omdat hun oogen om te zien ontbraken
Heeft de eene eerst reden-loos geloofd,
De andre getracht verstandige scheidingen te maken:
Deze heeft doodsch ontleed, die leven uitgedoofd.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 91.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster