Albert Verwey

II Hun Hartegrond

Praat al uw dwaasheid uit: op den grond van uw hart zijn wij:
Zwaarte in uw bloed, doorn in uw vleesch, en toch artsenij.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 89.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster