Albert Verwey

XVIII De Moordenaars

Een was er die zijn Heiland prees
Als 't vleeschgeworden Woord --
Wat zijt gij die uw Heiland moordt
Dan woordengeworden vleesch.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 95.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster