Albert Verwey

VI De Openbaring

Waren werklijk naar uw ervaring
De Joden-boeken de Openbaring
Van een god dien te kennen ge u roemt,
Dan hadt ge ze nooit verstaan als Historie,
Nooit met de lof van onfeilbre Memorie
De schepping van den geest misnoemd.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 91.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster