Albert Verwey

XIII Veel Namen

Alle nieuwerwetsche namen
Van genieën, nieuwe en oude,
Kwamen in dien schedel samen.
Iedre groote geest vertrouwde
-- Schijnt het -- hem zijn diepste gronden
En hij ijlt die te verkonden
Met een mond als duizend monden.
Hoe hij heet? Ik zeg u noode
Hoe hij heet. Zijn naam is Mode.


Bron: Albert Verwey, Het Zichtbaar Geheim, Amsterdam (W. Versluys) 1915, Deel I: Het Eigen Rijk, onderdeel: Die de boog spant, pagina 93.
Ingezonden en HTML door Willem van der Schee
voor het project Laurens Jz. Coster