Joost van den Vondel (1587-1679)

ADAM IN BALLINGSCHAP

PERSONAEDJEN.

LUCIFER,...........................

Vorst des afgronts.

ADAM.

EVA.

REY VAN WACHTENGELEN.

GABRIEL

RAFAĖL..............................

MICHAĖL

Aertsengelen.

ASMODE............................

Helsche geesten.

BELIAL

URIĖL................................

 Gerechtsengel.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001