Joost van den Vondel (1587-1679)

BATAVISCHE GEBROEDERS

OF ONDERDRUKTE VRIJHEID

INHOUDT

UIT HET VIERDE BOECK VAN CORNELIS TACITUS HISTORIEN

     Julius Paulus, en Nikolaes Burgerhart, uit koningklijcken stamme, overtroffen verre alle anderen. Fonteius Capito benam Julius, onder valschen schijn van misdaedigh aen rebellye, het leven, en zont Burgerhart gebetent naer Nero.
     Het tooneel is in Outleger. Het treurs pel begint met den op- en endight met den ondergang der zonne.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001