Joost van den Vondel (1587-1679)

BATAVISCHE GEBROEDERS

PERSONAEDJEN.

JULIUS PAULUS.
NIKOLAES BURGERHART. ..................................
Vorsten der Batavieren.
HELDEWIJN..............................................................
Zuster van Julius en Burgerhart.
REY VAN BATAVISCHE VROUWEN....................
FRONTO.....................................................................
Presheer der Romainen.
KRIJGHSRAET...........................................................
FONTEIUS CAPITO. ................................................
Neroos stadthouder in Nederduitschlant.
WALBURGH. ..............................................................
Moeder van Julius en Burgerhart.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001