Joost van den Vondel

Op deze pagina zijn enkele werken van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Prins der Dichters, Joost van den Vondel, beschikbaar gesteld.

De bedoeling is om zoveel mogelijk werken van Vondel in een hypertekstformaat op te nemen. Idealiter betekent dat uiteindelijk een elektronische uitgave van het gehele werk, inclusief commentaren. Het accent ligt wat mij betreft in eerste instantie op het lyrische werk, met andere woorden de gedichten; maar ook de prozafragmenten en het dramatische werk zullen uiteindelijk aan bod moeten komen, evenals commentaren en dergelijke.

We willen ook een woordenlijst opnemen. Gebruikers hoeven dan alleen onbekende woorden aan te klikken om een woord verklaard te krijgen. Ook links naar relevante passages uit de Bijbel en soortgelijke literatuur liggen in het verschiet. (Zie voor goed toegankelijke HTML-versies van Franse, Engelse, Duitse en Latijnse Bijbelvertalingen het ARTFL project).

De hier gebruikte teksten hebben we zelf op een onwetenschappelijke mamnier verzameld. Vreemd genoeg zijn de Complete Werken van Vondel niet meer in de handel. Overigens is dat een reden te meer om aan dit project te werken.

Iedere vorm van hulp, correctie, etc. is welkom. Overigens is deze Vondel-pagina oorspronkelijk opgezet als een proeftuin voor een veel ambitieuzer íProject Laurens Janszoon Costerí waarin ook andere klassieke Nederlandstalige auteurs een plaats krijgen.

Het is de bedoeling om voor medio 2000 alle toneelstukken en gedichten op Coster te kunnen lezen. (J.R. van Wijk)


Inhoudsopgave

De verzamelde werken van Vondel beslaan op papier -- in de laatste volledige editie -- tien delen. We kunnen hier vooralsnog alleen een fractie daarvan aanbieden.


Opmerkingen aan: coster@dds.nl of J.R.van Wijk

De hier beschikbaar gestelde teksten van Vondel vallen buiten het kopijrecht. Ook de HTML-versies mogen wat ons betreft vrijelijk gebruikt worden voor studie of genoegen. Neem alstublieft kontakt met ons op wanneer u ze gebruikt voor handelsdoeleinden.