De bladeren

Jacqueline E. van der Waals

De zonne zond haar stralen uit
  om d'aarde te vergouden,
Die, al te langen tijd verwaaid,
  verregend en ontverfd,
Niet meer aan blijde dagen dacht,
  maar aan de winterkoude
Zich zonder klagen overgaf
  en stil en willig sterft.

De stralen die op 't bladerdak
  een wijle wilden rusten,
Ze gleden door de takken heen
  en vonden vuil, versleurd,
De kleine groene bladerkens
  die zij zoo gaarne kusten
"Och, arme bruine bladerkens!
  Wat is er met U gebeurd?"

Maar nauw gevoelt het bladervolk,
  het slappe, natbetraande,
Verloren volk de warmte van
  den gouden zonnegroet,
Of knisperend en knetterend
  begint het doodgewaande
Te leven en te krullen in
  den koesterenden gloed.

Nu loopen alle blaadjes in
  het zonlicht langs de wegen,
Nu dansen zij hun rondedans
  den menschen voor den voet,
Nu ruischen zij hun vrijheidslied
  den ouden boomen tegen,
Die weten, dat het bladervolk
  zoo 't elken jare doet.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.