Eén ding is noodig

Jacqueline E. van der Waals

Lukas 10:42; 1 Cor. 13:1-4

Indien ik de talen der menschen sprak
 En der engelen taal,
In ware, zoo mij de liefde ontbrak,
 Een luidende schel, een klinkend metaal.

Indien ik de toekomst las
   En profeteerde,
En alles, wat verborgen was,
   Verstond en leerde,
Indien ik dat geloof bezat,
Dat bergen verzet, maar de liefde niet had,
Ik ware niets - een ledig vat.

Indien ik ook tot onderhoud
Des armen al mijn goed en goud
Had uitgedeeld, zoo ik mijn leven
Als offerande had gegeven,
Indien ik mijn lichaam verbranden liet,
Wat nuttigheid zou het mij geven,
   Had ik de liefde niet.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.