Vogels

Jacqueline E. van der Waals

Daar is een fijn gekwetter in de lucht
   Van vele vogelkelen,
Mij blijft dit lichte vogelengerucht
   Alwaar ik ga, omspelen.

Het is het tjilpend lief geluid,
   Het fijn gepiep van musschen,
't Is nu en dan met ver gefluit
   Een merelstem daartusschen.

Het is het zacht en blij gekweel
   Van meezen en van vinken,
Die even soms uit vrijer keel
   Een voller slag doen klinken.

Ze zeggen, dat het zomeren zal,
   Reeds zwellen alle knoppen,
De elzekatjes bengelen al
   Naast de oude elzeproppen.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.