Elizabeth Wolff (1738-1804) Agatha Deken (1741-1804)

SARAH BURGERHART

Mejuffrouw Cornelia Slimpslamp aan
Mejuffrouw Suzanna Hofland.

Zuster Hofland!

Nu kind, het is met jou tobben zonder eind. Dat draait al, dat draait al in den Arminiaanschen stinkpoel  van doen, van werken, en van goede vruchten te dragen.

Stijntje Doorzicht ken ik heel wel. Zij behoort tot de nauwgezetten: zij leest Engelsche boeken, en Ds. Peifers was haar leereaar. Maar of ik nu al die heele en halve en kwart Pelagianen opnoem, je hebt er niet aan; je kent die boeken toch niet. Je hersens zijn genoeg in de klis. Je behoor toch nog al tot het Wettisch Christendom. De openlijke Lamsgezinden en Arminianen zijn zoo pestiaal niet, als dat Stijntje Doorzicht. Ik had van haar gehoord als van iemand, die op heele goeie gronden stond, en bezocht haar eens. Maar zoo als ik de deur inkwam, had ik er al geen zin in; daar was zoo een wettisch wezen in huis; alles zoo zindelijk, zoo in order. Broeder, daar Stijntje me samen woont, was op zijn werk, en zoo ijverig, of hij een rechte wereldling was. t Moch er niet af, met mij te praten; een ware Demas, die deze wereld liefheeft. Stijntje zat te naaien, en was wel stichtelijk gekleed, maar t scheen zoo geen hartewerk te zijn; en daar was zoo tusschen Stijntje en mij niets aantrekkends. De meid stond een waschketel te schuren, evenals of zij geen ziel te verliezen had. Er viel ook nog iets voor dat mij ellendig stootte. De meid bracht een pot met soep en een papiertje, daar zeker geld in was,bij eene kraamvrouw, in haarlui kelder, en dat wijf was paaps: denk eens, paaps was zij! Toen dacht ik, jij bent een rechte Marhta: en meer neit. Maar Stijntje sprak niet veel, en ik ging weg, om nooit er een voet wer te zetten. Zoo je nu het waarlijk nog met de goeden zaak meent, en wat doen durft, omdat alles voor en om ons is, dan moet maar met eede verzekeren, dat jou zuster, op heur sterfbed jou het geld heeft toegezegd, t zij Sara bij u bleef of niet.  Wil je dat niet doen, dan moet jij mij niet om raad vragen. Blijf dan bij je eigen droggronden, en vaarwel.

CORNELIA SLIMPSLAMP.