Catalogus

Omdat van bijna alle Middelnederlandse teksten de auteur, de vertaler of de bewerker anoniem is, zijn de teksten in deze catalogus alfabetisch gesorteerd op titel:
 
   – Album Giblant
   – Alexander de Grote
   Alexander van Mets
   Anna, Leven van sint
   Appollonius van Thyro
   – Bedevaart naar Jerusalem door meester Arent Willemsz., barbier tot Delft in Hollant.
   Bedroch der mannen, dat
   Bedroch der vrouwen, dat
   Bliscap, Die Eerste en Die Zevende Bliscap
   Bouck vander menscheliker ketyvicheyt
   – Denensage, de Bredase
   Destructie van Jherusalem
   Destructie van Troyen
   Ferguut
   Floris ende Blancefloer
   Garijn [van Monglane]
   – Getijdeboek van Geert Groote
   – Godelieve, de legende van de heilige
   Godevaert van Boloen
   Gulden legende / Legenda aurea
   Historie van Urbaen
   Historie vanden reus Gilias
   Helena van Constantinopolen
   Historie vanden stercken Hercules
   Jan van Mandeville, De reis van
   Jan van Parijs
   Jourdain de Blaves
   – Judas' (Iscariot) geboorte en dood;
   Julius Cesar, Jeeste van
   Koornike van Brabant, De
   – Maria Magdalena
   Meluzine
   Minnen loep, Der door Dirc Potter
   Negen Besten, Die
   Negen Quaetsten, Der
   Nyeuwe Cluchtboeck, Een
   Ogier van Denemerken
   Palmerijn van Olijve
   Paris ende Vienne
   Peter van Provencen
   Ponthus ende Sidonie
   Queeste vanden Grale, die
   – Reis van Zutphen naar Jeruzalem
   Ridder met dat Kruyce, Die (Meliadus)
   Rijckaert zonder Vreese
   Valentijn ende Oursson
   Vanden proprieteyten der dinghen
   Vergaderinge der historien van Troyen, die
   Viagie by brueder Jan Want nae den Heylighen Lande, te weten tot Jerusalem
   Visser van Parijs, Die
   Vrouwen heimelijcheit, Der
   Wech te Roeme, Den
   Wech van Parijs tot Sente Jacobs, Den
   Wegh van Venetien nae den Heylighen Lande ende Jerusalem, Den

Ga naar het begin van deze pagina

Ga naar het beginscherm