Het

Repertorium van Eigennamen
in
Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT)

Onder redactie van dr. Willem Kuiper,
drs. Hella Hendriks en drs. Sasja Koetsier (b.d.)


is met ingang van dinsdag 16 juni 2015 verplaatst naar de webpagina:

Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands

van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) te Gent, België
en daar direct bereikbaar onder dit adres:

REMLT op KANTL