Literaire Links


Op deze pagina zullen we een lijst bijhouden van pagina's die interessant zijn voor liefhebbers van (oudere) Nederlandstalige literatuur. Het gaat voor een belangrijk gedeelte om (onderdelen van) persoonlijke pagina's, die vaak aan verandering onderhevig zijn. Ook al beloven we ons best te zullen doen, het is altijd mogelijk dat pagina's verdwijnen of verhuizen. Een belangrijke adressen-lijst wordt verzorgd door Piet Wesselman. Op de lijst van Wesselman is (vrijwel) alles te vinden dat op letterkundig op het Internet verschenen is. Wij beperken ons tot die pagina's die volgens ons speciale aandacht verdienen.

Iedereen die meent dat zijn of haar pagina hier ook genoemd moet worden, wordt verzocht kontakt op te nemen met coster@dds.nl.