Liefdesgedichten

in het Coster-huis


De lente zit in de lucht. Op deze pagina vindt u een bloemlezing uit de gedichten over de liefde die zijn opgenomen in het project Laurens Janszoon Coster. Liefdesverlangen, liefdesgeluk, liefde en dood, liefdesverdriet, jaloezie en eeuwige liefde -- de liefde heeft vele kanten en al die kanten hebben dichters door de eeuwen heen geinspireerd. Deze bijzondere bloemlezing van Laurens Jansz. Coster gaat daarom over de liefde.


Zie je, ik hou van je

Anonymus -- O Lustelike mey ghi zyt nv in saisoene
G. A. Bredero -- Liedeken
Herman Gorter -- Mei
Herman Gorter -- 0 ALS de zon schijnt
Herman Gorter -- GIJ zijt een stille witte blinkesneeuw
Herman Gorter -- Toen zag ik je
Herman Gorter -- GIJ staat zoo heel, heel stil
Herman Gorter -- HÈ IK wou jij was de lucht
Herman Gorter -- STIL zit ze, kijkt voor zich
Herman Gorter -- GIJ zijt een bloem, een lichte roode bloem
Herman Gorter -- ZIE je ik hou van je
Herman Gorter -- MIJN grijze tintelreine
Herman Gorter -- GEBENEDIJDE
P.C. Hooft -- Granida
P.C. Hooft -- Al troont geleerde hand
P.C. Hooft -- Amaryl
P.C. Hooft -- Leonoor
P.C. Hooft -- Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht
P.C. Hooft -- Mijn lief, mijn lief, mijn lief; soo sprack mijn lief mij toe
P.C. Hooft -- Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen
Daniel Jonctys -- Ondoorgrondelijke gronden
Johannes Kinker -- De jonge Kloë
Paul van Ostaijen -- Een lied
Paul van Ostaijen -- Wiegeliedje voor de geliefde
Paul van Ostaijen -- Nieuwe liefde
Piet Paaltjens --Aan Betsy
Piet Paaltjens -- Aan Rika
Piet Paaltjens -- Aan Jacoba
Piet Paaltjens --Aan Hedwig
Piet Paaltjens -- Des zangers min
Jan Jansz. Starter -- íK heb veel nachten lang gewaeckt...
J. van den Vondel -- Op het verongelucken van doctor Roscius
Jacqueline E. van der Waals -- Jaap


Mooghje niet gaen te kust en te keur?

Anoniem -- Och lichdi nu en slaept
G.A. Bredero -- Kockje
G.A. Bredero -- Voor-sangh
P.C. Hooft -- Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept
P.C. Hooft -- Schoon Nimfelijn
J.H. Leopold -- 0 droomend hart, kies u een nieuw vertier
Andries Pels -- Harten veroveren....
Anthonis de Roover -- Sotte amouresheijt
H.L. Spiegel -- Het vryen en can ick niet volprysen


Liefde en de Doodt teghen my partyen

Herman Gorter -- MIJN liefste was dood
J.H. Leopold -- O, als ik dood zal, dood zal zijn
J.H. Leopold -- Laat ik nu leggen lichte dingen
J.H. Leopold -- Om mijn oud woonhuis peppels staan
Pieter Nieuwland -- Ter gedachtnisse van mijne echtgenote
H. L. Spiegel -- Liefde en de Doodt teghen my partyen


Dat was wel hard voor mij

Anonymus -- Ghequetst ben ic van binnen
Anonymus -- Ic sech adieu, wi twee wi moeten scheiden
Anonymus -- Te mei haddic een bloemken
Herman Gorter -- ERGENS moeten toch zijn de lichte watren van haar oogen
Johan van Heemskerck -- Liedeken
P.C. Hooft -- Op een Afzeggen
P.C. Hooft -- Sal nemmermeer gebeuren Mij dan nae dese stondt
P.C. Hooft -- Geswinde grijsaert die op wackre wiecken staech
P. C. Hooft -- Zydy van minnaers smert een onverzaedlijck vraetjen
J.H. Leopold -- Een stille dag is om mij heen
Piet Paaltjens -- Wel menigmaal zei de melkboer
Piet Paaltjens -- Zooals ik eenmaal beminde


O Valschen droch

G. A. Bredero -- Amoureus Liedtjen
Piet Paaltjens -- Op 't hoekje van de Hooigracht
Piet Paaltjens -- Mijn hart was toegevroren
Piet Paaltjens -- O, spreek mij niet van liefde


Dierbre! Wy zijn één!

I. da Costa -- Aan mijne Egade
F. van Eeden -- Lioba, drama van trouw
P.C. Hooft -- Aan mijne Vrouw
P.C. Hooft -- Brief aan zijn vrouw


Laatste wijziging: 31 maart 1997

Marc van Oostendorp voor Laurens Jansz. Coster