P.C. Boutens

1870 - 1953


Vergeten liedjes

De ziel spreekt
Rijk gemis
In den mist
Na het feest
Invocatio amoris
Voorjaarsstorm
In den morgen
Heel den langen lentedag
Droom-Huis
De smalle ring
Nacht
Namen
Patet via
Zij zijn het die zich-zelf niet weten
Winter-stad
Bezit
Kussen
Avondwandeling
Een luttel aarde, een luttel hemel
Geluk
Zingen
Nacht-stilte
Vóor het ontwaken
Na-middag
Daar is een lied
In eenzaamheid
Op de thuisreis
Gezelschap op den weg
Kind der aarde
Een oud lied
Een ander oud lied
Bij een doode
Morgen
Sterrenhemel
Nocturne
De wolken spieglen
Avond in 't duin
Maanlicht
Eindeloos
Sprokkel-zomer
Wake
Lach en tranen
Laatste zomerdag
Daar ruimt de wind. . .
Liefdes avondlied
Zonne-kus
Maartsche sneeuw
Vrede
Bij de lamp
Herdenken

Overige gedichten

Nacht-stilte
Sprokkel-zomer

P.C. Boutens debuteerde precies 100 jaar geleden, in 1898, met een bundel Verzen en hoorde daarmee in een klap tot de zogenaamde `Negentigers'. Later publiceerde hij de bundels Praeludiën, Carmina, Tusschenspelen en Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Ook maakte hij een bewerking van Beatrijs. Boutens was classicus en vertaalde werk van Aeschylos, Homeros, Platoon en Goethe.