Frederik van Eeden

LIOBA 


PERSONEN

HARALD
Norenkoning in Neerlant.
LIOBA
 
TANCOLF
 
HORIC
HEMMING
Harald's broeders.
FASTRADE
Tancolf’s moeder.
OSFRED
AGANDEON 
WARSTEN
Edelen.
HADEBALD
Bisschop van Utrecht.
SINTBERTUS
Monnik.
 
Edelen, Dienaars, Kinderen.
 
Ie Tooneel: 
Bij het klooster Eyke aan de Maas. 
IIe tot VIIe Tooneel: 
Op en bij het Kasteel Schaltheim aan den Scheldemond. Een jaar na het eerste.
 
 

Aanteekening. 

Het achtregelige liedeke op pag.49 is oorspronkelijk Duitsch van Novalis. ‘t Slotkoor is uit de hymne Maria sponsum quaerens.
 

Geschreven door Frederik van Eeden in 1896.