IN de stilte van de stad
kwam ze, haar rok ruischte,
de witte handen had
ze stil, ik luisterde.

 
Terug

Vooruit
 
Herman Gorter, Verzen 1890.