HAAR oogen tinkelkelken,
haar hand stil rood,
haar lijf een wèlle kelke
uit haren schoot.

 
Terug

Vooruit
 
Herman Gorter, Verzen 1890.