DANIEL JONCTYS (1610-1654)

   Ondoorgrondelijke gronden!
'k Gaa niet veilig, zonder nood;.
'k Ben niet vrolijk, zonder wonden;
'k Kan niet leven, zonder dood.

   't Zyn twee oogen die my geeven
Dood, en doodelijke wond:
En dat dooden doet my leeven;
En dat wonden maakt gezond.

   Hierom, op dat ik zou moogen
Hoeden my voor doods gevaar,
Zoek ik stadig naa deeze oogen,
Om gewond te zyn van haar.

   Zoete wonden, zonder sterven!
Lieflijk sterven, zonder dood!
Aardig steelen, zonder derven!
Wonder derven, zonder nood!!


Bron: Spiegel van de Nederlandsche poezie door alle eeuwen. (1939) N.V. De Spiegel, Amsterdam

E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 07-sep-96


Coster-pagina