J.H. Leopold

Uit de Rubayat

 
0 wereldrad, hardvochtige despoot,
vermorzelend tot ondergang en dood!
en aarde, ach, hoe ongeteld kleinood
bevat uw ondoorgronde moederschoot!
 

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
De Rubaijat is een verzameling kwatrijnen van de Perzische dichter Omar Khayyam (XIe eeuw). Leopold baseerde zijn herdichting op Duitse en Engelse vertalingen.

Ingezonden door: Dick van Halsema
HTML: Marc van Oostendorp voor het Project Laurens Jansz. Coster