Jacobus Revius

(Jakob Reefsen)

1586-1658

Aenvechtinge
Antichrist
Antwoord der Roomsche burgerij
Antwoorde des Coninx
Avond-mael
Bondelken myrrhe
Camerling Candaces
Clachte van Elisabeth
Claechlieden Ieremiae
David
Geusen-bril
Gods besluit
In- ende wt-tocht (II)
Kinder-moort
Leven
Lof Jesu Christi
Maestricht verovert
Maria
Maria by 't cruyce
Onvermogen
Opweckinge
Petri tranen
Scheppinge
Hy droegh onse smerten
Bloedig sweet
Tranen-vloet: I, IV, VI, VII, IX
Val

Verkiesinge
Verraet
Volherdinge
Werelt
Als ooit iemand het calvinisme op een onvergetelijke manier in het Nederlands onder woorden gebracht heeft, was het de predikant, vertaler en kerkhistoricus Jakob Reefsen, die zijn overwegend Nederlandstalige werk publiceerde onder de naam Jacobus Revius. Zijn Over-ysselsche Sangen en Dichten vormen een hoogtepunt van de Nederlandse barok en worden veel te weinig gelezen: de combinatie van diepe en vooral heftige gevoelens met een vaak nogal barokke vorm is heel bijzonder, meeslepend en zelden vertoond in de wereldgeschiedenis. We presenteren hier een selectie.